ร่วมงานกับเรา

รับสมัคร Sales Freelance (3 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน
– แนะนำสินค้าและบริการ
– หาความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ
1.ปีประสบการขายในโรงงานอุตสหกรรม
2.สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี
3.ต้องการมีรายได้เสมอ
4.มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น ไฟแรง
5.ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิต หรือทำรายงาน

ค่าตอบแทน
1.รับค่าตอบแทนทุกบิลที่มีการสั่งซื้อ
2.รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับยอดถึงเป้าหมาย


รับสมัคร Service Engineer (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน
ดูแลและรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ด้านไฟฟ้า คอลโทรล หรืออีเล็กทรอนิค
- อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- มีประสบการณ์การทำงานในสายงานนี้ หรือไม่ก็ได้
- สามารถขับรถได้
- สามารถทำงานในภาวะกดดันจากผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้า และอยู่ภายใต้กฎของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สวัสดีการ
– ประกันสังคม
– ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
– วันหยุดนักขัตฤกษ์
– ลาพักร้อน
– เบี้ยขยัน