การติดตั้งชุดโหลดเซลกับโครงสร้าง

การติดตั้งชุดโหลดเซลกับโครงสร้าง เป็นปัจจัยหนึ่งในความแม่นยำของเครื่องชั่ง เนื่องจากถ้าเราติดตั้งไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อค่าน้ำหนัก

การติดตั้งชุดโหลดเซลจำเป็นต้องติดตั้งบนโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่แอ่นตัว หรือ โค้งง้อได้ง่าย ดังนั้น ถ้าหากจำเป็นต้องติดตั้งตรงจุดดังกล่าว ให้ทำการเสริมความแข็งแรงเทียบกับน้ำหนักที่กดทับคาน เพื่อไม่ให้บริเวรคานรับแรงแอ่นตัว