ตุ้มน้ำหนักมาตราฐาน (Standard Test Load)

มวลสารและน้ำหนัก (Mass and Weight)

แรงที่กระทำซึ่งกันและกันระหว่างโลกับวัตถุทั้งมวลที่อยู่บนโลก ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้วัตถุลองบนอากาศตกลงมาบนโลก เรียกแรงนี้ว่า แรงดึงดูดของโลก และค่าของแรงที่ดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุใด ๆ เรียกว่า น้ำหนัก

ตุ้มน้ำหนัก

คือ มวลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิง

วัสดุที่นำมาใช้ทำตุ้มน้ำหนัก

มีอยู่หลายชนิด เช่นเหล็กกล้าไรสนิม (Stainless Steel)ซึ่งไม่คุณสมบัติของความเป็นแม่เหล็ก ,เหล็กหล่อ (Cast Iron),ทองเหลือง (Brass),อลูมิเนียม (Aluminium)

มาตรฐานของตุ้มน้ำหนัก

OILM international Organization of Legal Metrology ระดับชั้น E1..M3 พิกัดน้ำหนัก 1 มิลลิกรัม ถึง 50 กิโลกรัม
ASTM American Society For Testing and Materials ระดับชั้น 1-6 พิกัดน้ำหนัก 1 มิลลิกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม
NBS Natgional Bureau of Standard ระดับ J-T พิกัดน้ำหนัก 50 มิลลิกรัม ถึง 1,000 กิโลกรัม