เครื่องชั่งน้ำหนักและส่วนประกอบของเครื่องชั่ง

เครื่องชั่งน้ำหนักจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก 

1. แท่นชั่ง :คือส่วนที่ใช้วางวัตถุหรือสิ่งของเพื่อรับน้ำหนัก อาจจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือสแตนเลส

2. จอแสดงน้ำหนัก : ส่วนแสดงค่าน้ำหนัก แบบตัวเลขดิจิตอล (ทำให้อ่านค่าน้ำหนักง่ายขึ้น)

 

ส่วนประกอบและการทำงานของแท่นชั่งน้ำหนัก

แท่นชั่ง หรือ Platform ประกอบด้วย

  1. โครงสร้างของส่วนที่ใช้รับน้ำหนักอาจจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือสแตนเลส
  2. Sensor วัดน้ำหนัก หรือที่เรียกว่าโหลดเซล (Load cell) เป็น Sensor ชนิดหนึ่งมีหลักการทำงานคือ เมื่อมีน้ำหนักกดลงบน Load cell จะส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเป็น mV/V  แปรผันตามน้ำหนักที่กดลงบน Load cell

 

 

 

ส่วนประกอบของหน้าจอและการทำงานของหน้าจอแสดงน้ำหนัก

จอแสดงน้ำหนัก หรือ  Weigh indicator หรือมีชื่อเรียก อื่นๆ เช่น หัวเครื่องชั่ง หัวอ่านน้ำหนัก จอเครื่องชั่ง ทางราชการเรียก ส่วนชั่งน้ำหนัก (Load-measuring device) เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของเครื่องชั่งน้ำหนักประกอบไปด้วย

  1.  Analog to digital converter หรือ ADC  สำหรับแปลงค่าสัญญาณทางไฟฟ้าของโหลดเซลที่ส่งมาเป็น mV/V ให้อยู่ในรูป digital
  2. ภาคจ่ายไฟ ซึ่งจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับส่วนประกอบต่างๆทั้งหมด และจ่ายไฟให้กับ Load-cell เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณมาประมวลผลได้
  3. ส่วนประมวลผล ซึ่งจะใช้ Micro-controller เป็นตัวประมวลผล มันจะทำหน้าที่ แปลงสัญาณ digital เป็น ตัวเลขที่เราสามารถอ่านเป็นค่าน้ำหนักได้
  4. Display หรือจอแสดงผลตัวเลข เป็นทั้งแบบที่เป็น LED และ LCD ทำให้เราสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง