Load Cell Sealing Method

Load Cell Sealing Method

Load Cell Sealing Method (ชนิดและการป้องกันของ โหลดเซล )

 1. Potting Compound ป้องกันวงจรโดยการใช้กาวซิลิโคนเคลือบปกปิดวงจร
  • มีความทนทานระดับปานกลาง
  • ไม่เหมาะกับสถานที่ที่มีน้ำและความชื้นสูง
  • ไม่เหมาะกับงานที่มีการกัดกร่อน

 

 1. Layered Protection ป้องกันวงจรโดยการใช้กาวซิลิโคนเคลือบปกปิดวงจร และเพิ่มการปกป้องชั้นที่สอง ด้วยบูธยาง
  • มีความทนทานระดับปานกลางถึงสูง
  • เหมาะกับสถานที่ที่มีน้ำและความชื้นเล็กน้อย
  • ไม่เหมาะกับงานที่มีการกัดกร่อนสูง

 

 

 1. Hermetically Sealed การผนึกโดยใช้การเชื่อมด้วย Laser
  • มีความทนทานระดับสูง
  • มีความสามารถในการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับสูง เช่น IP68 หรือ IP69K
  • เหมาะกับงานในทุกสภาพแวดล้อม