การต่อเครื่องชั่งน้ำหนักกับพีแอลซี (PLC)

เครื่องชั่งน้ำหนักกับ PLC

เป็นที่ทราบกันดีว่าเอาท์พุตของ Load Cell นั้นเป็น Analog Voltage อยู่ในระดับ mV ทำให้การสื่อสารระหว่าง Load Cell กับ PLC นั้นจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเข้ามาช่วย ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้

วิธีที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรม คือ เลือกใช้ Weight Indicator  ที่สามารถประมวลผลได้ในตัวและสื่อสารกับ PLC ได้

Dini Argeo คือผู้ผลิตเครื่องชั่ง Load Cell รวมทั้ง Weight Indicator มีสามารถตอบโจทย์การใช้งานร่วมกับ PLC ได้อย่างดี เนื่องจาก Indicator นี้รองรับการสื่อสารได้ครอบคลุมการสื่อสารทุกรูปแบบของ PLC นั่นคือ

  • I/O
  • 4-20 mA signal
  • Analog Voltage Output
  • Serial Communication
    • RS232
    • RS485 (MODBUS, PROFIBUS, etc.)

นอกจากนี้ยังมี Module เสริมที่สามารถใช้ในการสื่อสารผ่าน TCP, UDP, EtherCAT, CANOPEN, DeviceNET, Profibus, ProfiNET ได้อีกด้วย

อีกทั้งยังมาพร้อมกับโปรแกรม DiniTools ที่สามารถตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ไปจนถึงโปรแกรมการทำงานของ Weight Indicator เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก Load Cell ได้อย่างละเอียด กล่าวคือเป็นการลดภาระการทำงานของ PLC ในส่วนของการชั่งน้ำหนักลง แล้วจึงรับส่งคำสั่งร่วมกันต่อไป