เครื่องชั่งปริ๊นสติ๊กเกอร์

เครื่องชั่งปริ๊นสติ๊กเกอร์

สำหรับงานที่เราต้องการเครื่องชั่งที่สามารถพิมพ์ของมูลออกมาเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อติดกับสินค้า ในบางครั้งเราหาเครื่องชั่งที่มีฟังก์ชันสำหรับ พิมพ์สติ๊กเกอร์ออกมาได้เลยอาจจะค้นหาดูยุ่งยากและแสนจะยากลำบาก ดังนั้นเราจึงมาเสนอวิธีการ หรือ เครื่องชั่งปริ๊นสติ๊กเกอร์ ในแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งาน

 

1.เครื่องชั่งที่มีฟังก์ชันในการปริ๊นสติ๊กเกอร์อยู่ในตัว

เครื่องชั่งที่มีฟังก์ชันปริ๊นสติกเกอร์อยู่ในตัว จะเป็นเครื่องชั่งที่มี Applications เฉพาะสำหรับข้อมูลไปยังเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์ ทำให้สามารถสั่งงานเครื่องพิมพ์สติ๊กให้ทำงานตามที่เราต้องการได้

 

2.เครื่องชั่งทั่วไปที่มี Printer พอร์ต ต่อกับเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์

โดยปรกติแล้วเครื่องชั่งจะมี Printer พอร์ต อยู่แล้วการที่จะ ทำให้เครื่องชั่งสามารถติดต่อกับเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์ได้นั้น เราจะจำเป็นต้องเขียน Code หรือ Script เพื่อเป็นตัวช่วยในเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์ให้สามารถพูดคุยกับเครื่องชั่งได้ (โดยปรกติเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์สามารถเขียน Code หรือ script อยู่แล้ว)

 

3.เครื่องชั่งต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกับเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์

โดยปรกติเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถต่อกับเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์ได้อยู่แล้วโดยผ่านไดร์เวอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถต่อกับเครื่องชั่งโดยการเขียนโค้ดโปรแกรมขึ้นมา โดยเราให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเครื่องปริ๊นสติ๊กเกอร์กับเครื่องชั่ง